Skład Rady Nadzorczej:

Jerzy Kużnicki - przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Płocki - członek Rady Nadzorczej
Wiesław Olik - członek Rady Nadzorczej